Op het gebruik van deze website (www.quintessens.org) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website wordt je geacht kennis te hebben genomen van deze gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie

Quintessens streeft ernaar op de deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Quintessens niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Quintessens aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.
Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet ondermeer een relatie tussen Quintessens en de gebruiker ontstaan.

E-Mail

Quintessens garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mail niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Quintessens te communiceren, accepteer je dit risico.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar website van derden. Quintessens  heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid en inhoud daarvan. Quintessens aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van Quintessens zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Quintessens daar vooraf schriftelijk toestemming heeft gegeven.