Gaat de halve marathon nog lukken?

Onderste holle aderJe leven op z’n kop

En dan ineens ziet alles er anders uit. Het hele gezinsleven binnen enkele minuten op zijn kop door de prognose die er is afgegeven op het herstel van je partner.
Afgelopen donderdag is mijn partner en moeder van onze twee lieve kids, met spoed opgenomen in het ziekenhuis. Vanuit het niets in een paar dagen tijd voorlopig een half jaar uit de running. Acuut trombogeen zei de arts. Vena Cava Inferior Trombose was de diagnose, maar dan met uitloop naar beide benen. In het nederlands; Het onderste holle bloedvat zit net boven de vertakking naar beide benen dicht. Dit vaten systeem is zeg maar de retour van zuurstof arm bloed naar het hart.
Het gevolg is dat het bloed niet retour kan en zich een weg gaat zoeken via de kleinere bloedvaten. Op dit moment duurt het 2-4 keer zo lang om het zuurstof arme bloed terug in het hart te krijgen waar het naar de longen gaat om weer voorzien te worden van vers zuurstof. Bijkomend probleem bij mijn partner is dat de verstopping niet alleen net boven de vertakking zit maar ook is opgedoken in beide boven benen tot aan de knieën.

Voorlopig alleen

Daar sta je dan met de wetenschap dat voorlopig het hele huishouden op jou schouders rust maar dit nog niet beseft. Het hele huishouden betekend in mijn geval niet alleen werk, poetsen, wassen, boodschappen etc. maar ook begeleiding van twee kinderen een stoornis in het autistisch spectrum. Enkele uren later valt het beseft en zit je, samen met je kinderen te janken op de bank. Gelukkig zijn ze oud genoeg om zelf ook mee aan te pakken (16&14) maar geloof mij, het heeft een enorme impact op ze.

Gedachtes

Door je hoofd spelen diverse gedachtes en dit blijft niet tot overdag beperkt. Ook midden in de nacht schrik je wakker en schieten de meest kleine zaken door je hoofd. Sommige zijn helemaal niet relevant andere vergen gelijk actie. “Hoe moet het met het werk in combinatie met zorg” , “Kunnen we hier blijven wonen (split-level)”, “Hoe moet ze in vredesnaam die trap op”, “Moet er een bed komen in de woonkamer”, “Wanneer komt ze thuis” en zo kunnen we vellen vol met vragen opschrijven.

Valt mijn eerste halve marathon in duigen?

Een van die vragen is; lukt het mij om op acht oktober mijn eerste halve marathon te lopen in mijn geboorte plaats Eindhoven? En krijg ik het nog gemanaged deze laatste weken iets te trainen zodat ik in ieder geval fit blijf? Het schema volgen zal moeilijk worden nu.
Zowel mijn partner als enkel familieleden en buren hebben al gezegd: Dat ga je gewoon doen en je gaat het redden. En ja; ik ga er gewoon voor, zo goed en kwaad mogelijk als kan. Eén uitzondering is er natuurlijk en dat is als er de achtste iets gebeurd met mijn partner wat niet voorzien is, in welke vorm dan ook. Maar daar gaan we nu niet vanuit! Hè, gelukkig een lichtpuntje in deze hectische onzekere periode; ik ga de halve marathon lopen en ik loop hem uit voor mijn partner!!

Spreek jullie dan!

Edwin

Trombos in bloedvatenMy live upside down

In a split second everything looks different. The whole family life has turned upside down in a few minutes by the prognosis that has been given to my partner’s recovery.

Last Thursday my partner and mother are from our two lovely kids, was taken urgently at the hospital. Acute thrombus said the doctor. Vena Cava Inferior Trombosis was the diagnosis. From the middle off her core to both. then with both ends. This blood vessel system is the return of (oxygen poor)blood to the heart.
The result is that the blood can not return and seeks a way through the smaller blood vessels. At present, it takes 2-4 times as long to get the blood back into the heart where it goes to the lungs to provide fresh oxygen again. We must count on a six-month period before see can walk again.

On this moment alone

There you are; aware that you standing allone for the upcomming six months but you don’t yet realize it. Allone in my case means, work, cleaning, washing, shopping, etc. but also the guidance of two children with autism. A few hours later, you realize it and you are sitting together with your children on the couch crying. Fortunately, they are old enough to do some things here (16 & 14) but believe me, it has a huge impact on them.

Thoughts

Your mind plays a variety of thoughts and this will not be limited until daytime. Even in the middle of the night you wake up with the smallest things through your head. Some are not relevant any others needs immediately action. “How does it work with healthcare?”, “Can we stay here (split-level)?”, “How should she get up on the stairs,” “Should there be a bed in the living room” When does she come home “and so we can write sheets filled with questions.

Can i run my first half marathon?

One of those questions is; do I manage to run my first half marathon in my birthplace Eindhoven on October 8? And do I still manage to train something in the last few weeks so I’ll stay fit anyway? Following the schedule will be difficult now. Both my partner and single relatives said; you’re just going to do it and you’re going to make it. And yes; I just go for it!. One exception (of course) is that’s when the October 8 something happens to my partner.  Hè, fortunately, there is a bright spot in this hectic and uncertain period; I’m going to run the half marathon and I’m just gonna do it for my partner!!

Speak to you afterwards!!

Edwin

About admin