What’s in a name

Quintessens betekent:

De essentie, de kern, de hoofdzaak. De zuiverste belichaming van een eigenschap. Het fijnste of wezenlijkste van iets, het niet materiële.

Uitspraak: [kwintesens]

Het woord is samengesteld uit quinta (het vijfde) en essentie (het wezen).
Quinta essentie, hiermee wordt het vijfde element bedoeld dat Aristotales toevoegde aan de vier traditionele elementen; aarde, water, vuur en licht; namelijk de ether.
Een stof die alle lichamen / elementen doortrekt.

Met de Buteyko ademhalingstherapie zal u de quintessens gaan ontdekken waar het in wezen om gaat.
De Buteyko ademhalingscursus van Quintessens helpt u om inzicht te verkrijgen. Hierna kunt u zelf aan de slag met de Buteyko methode.